Aktuality a základní informace

*** Aktuální vydání je 2/2024 *** Uzávěrka pro vydání 4/2024 je 15. 9. 2024. ***

Časopis Media4u Magazine je archivovaný Národní knihovnou České republiky.
Od roku 2007 je plně recenzovaný.

Od června 2015 je zařazen do databáze ERIH PLUS

Od roku 2008, s přestávkou v roce 2014, je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR,
který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR"
Od června 2011 je časopis zařazován do celosvětové databáze EBSCO Publishing v sekci Education Research Index Family.
Od roku 2009 časopis registruje Polska Bibliografia Naukowa - Polish Scholarly Bibliography - a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education
English xxxxx English xx English English