Media4u Magazine
ISSN 1214-9187 - Čtvrtletní časopis pro podporu vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání
S odbornou podporou mezinárodní redakční rady složené z vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.
Vydávání tohoto časopisu je dobrovolná iniciativa jednotlivců a nemůže být spojováno s jakoukoliv konkrétní školou ani jinou organizací.